För vårdpersonal

Voi paremmin

Skitsofrenia voi vaikuttaa eri tavoin elämäntapoihin sekä sosiaaliseen että taloudelliseen tilanteeseen.

Skitsofrenian psykoottiset oireet ja häiriöt, joita ne voivat aiheuttaa potilaan arkeen, ovat ilmeisiä, mutta ne voivat myös vaikuttaa fyysiseen terveydentilaan.

Lue vähemmän

Lue lisää

Hoidon ja paranemisen tavoitteena on vähentää oireita tai pysäyttää ne, jotta pystyt jälleen suoriutumaan arjessa ja jotta sairauden uusiutumisvaiheita saadaan vähennettyä.1,9

Psykoosilääkityksen ja muiden hoitomuotojen avulla skitsofrenian oireet saadaan usein siinä määrin kuriin, että voidaan palata päivittäisiin toimiin.1,9 Voit itse vaikuttaa vointisi kohenemiseen monin tavoin. Sairauden uusiutumisvaiheiden esiintyminen on todennäköisempää, jos lopettaa psykoosilääkkeen käytön tai käyttää lääkettä epäsäännöllisesti. Siksi on tärkeää sopia hoitosuunnitelmasta ja uusiutumisen estämisestä lääkärin ja perheen kanssa.

Tuen saaminen on tässä erittäin tärkeää, jotta voi pysyä sovitussa suunnitelmassa. Jos otat lääkkeen päivittäin, sinun tulee ottaa lääke oikein annosteltuna ja oikeaan aikaan joka päivä, tulla sovituille lääkärin vastaanotoille ja noudattaa huolellisesti hoitoa koskevia muita ohjeita. Jos saat pitkävaikutteista hoitoa kuukausittain, on tärkeää noudattaa sovittuja tapaamisaikoja, jotta saat lääkkeen oikea-aikaisesti.

Edistys
Voi paremmin

Psyykkisestä sairaudesta toipuminen voi olla asteittainen prosessi eikä ole aina helppo hahmottaa omia edistysaskeleitaan.

käsityksen omista edistysaskeleistaan sekä tilaisuuden iloita niistä ja jakaa niitä muiden kanssa.

Lue vähemmän

Lue lisää