Omaisen rooli

Tämän sivuston muissa luvuissa kuin ”Omaiset” käytetään suoraan skitsofreniaa sairastaville henkilöille kohdistettuja ilmauksia ”sinä” ja ”sinua”. Niiden lukujen sisältö on kuitenkin tarkoitettu myös sinulle skitsofreniaa sairastavan omaisena.

Sivuston ajatuksena on, että voit joko yksin tai yhdessä skitsofreniaa sairastavan läheisesi kanssa tutustua hoitoon, lääkitykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja taustatietoihin liittyviin asioihin, jotka voivat auttaa läheistäsi voimaan paremmin. 

OMAISEN ROOLI

Lue vähemmän

Lue lisää

Elämä skitsofreniaa sairastavan henkilön lähellä aiheuttaa useimmille ihmisille suuren muutoksen. Skitsofreniaa sairastavan ystävän tai läheisen perheenjäsenen hoitaminen ja tukeminen voi aika ajoin olla kokopäivätyötä.  

Lue vähemmän

Lue lisää

Kun hoitaa skitsofreniaa sairastavaa henkilöä, voi olla vaikea käsitellä potilaan kokemia psykoottisia episodeja sekä positiivisia ja negatiivisia oireita. Hoitamista voi olla vaikea saada sovitettua muista perheenjäsenistä ja omasta työstään huolehtimiseen. Omaiset voivat myös kärsiä valtavasta menetyksen ja surun tunteesta, joka voi vaikuttaa sekä perheeseen että sosiaalisiin ja työhön liittyviin toimintoihin.

Perheenjäsenet ovat hyvin tärkeitä henkilöille, joilla on skitsofrenia, johtuen heidän antamastaan emotionaalisesta ja sosiaalisesta tuesta. Tuki voi olla käytännön apua eri askareissa, siivouksessa, ruoanlaitossa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai sitä, että lähtee mukaan lääkäriin ja motivoi jatkamaan lääkkeen ottamista lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jatkamalla lääkitystä ja käymällä säännöllisesti lääkärillä voidaan hallita monia psykoottisia oireita, minkä ansiosta potilas voi jatkaa normaalia arkielämäänsä.

Potilaat, joilla on skitsofrenia ja jotka saavat tukea perheeltä, saavuttavat usein paremmat elämäntaidot kuin ne, jotka elävät eristäytyneinä. Vaikka asuukin yksin, tarvitsee silti perheen ja ystävien tukea. Vakaa ympäristö voi auttaa potilaita noudattamaan hoitoa ja pitämään tiiviisti yhteyttä lääkäriin ja hoitotiimiin.1