För vårdpersonal

Skitsofreniasta

Skitsofrenia on monimuotoinen sairaus, joka voi aiheuttaa ajatteluun liittyviä ongelmia. Se voi johtaa aistiharhoihin, harhaluuloihin, ajatushäiriöihin ja epätavalliseen puheeseen tai käyttäytymiseen (niitä kutsutaan myös ”psykoottisiksi oireiksi”).1,2

citat Skitsofrenian kehittyminen on usein asteittainen prosessi, johon liittyy tiettyjä varomerkkejä.

Nämä oireet merkitsevät sitä, että henkilöiden, joilla on skitsofrenia, voi olla vaikea olla muiden parissa ja he voivat vetäytyä päivittäisestä toiminnasta ja ympäristöstä.1,2

Lue vähemmän

Lue lisää

Skitsofrenia ei tarkoita ”jakautunutta persoonallisuutta”, vaan henkilöt, joilla on skitsofrenia, voivat kokea maailman eri tavoin kuin muut ihmiset. He voivat kuulla, nähdä, haistaa tai tuntea asioita, joita muut eivät koe (aistiharhat), esimerkiksi kuulla ääniä (joka on tavallisin aistiharha). He voivat uskoa vahvasti asioihin, joita ei ole olemassa (harhaluulot), esimerkiksi että muut lukevat tai tarkkailevat heidän ajatuksiaan tai liittoutuvat yhteen tehdäkseen heille pahaa.

Nämä aistiharhat ja harhaluulot voivat aiheuttaa ahdistusta ja tehdä skitsofreniaa sairastavista niin sekavia, että he voivat itse olla peloissaan ja samanaikaisesti vaikuttaa ympäristössään pelottavilta.

Hoito merkitsee paljon useimmille, joilla on skitsofrenia. Lääkehoitojen lisäksi skitsofrenian käsittelyn oppimiseen voi saada apua myös keskusteluterapiasta ja psykoedukaatiosta, jotta voi toimia paremmin arjessa. 

On tärkeä tietää, että vaikka skitsofrenia voi olla sekä kiusallista että pelottavaa, se ei poissulje hyvää elämänlaatua ja mahdollisesti työtä. Kuten kaikki, joilla on pitkäaikainen tai uusiutuva sairaus, myös skitsofreniaa sairastavat henkilöt voivat oppia käsittelemään sairauttaan ja pääsemään elämässään eteenpäin. 

 

Syitä

Skitsofreniaan ei tunneta yhtä tiettyä syytä. Kuten muidenkin tavallisten kroonisten sairauksien yhteydessä, esim. diabetes ja sydäntauti, uskotaan useiden eri tekijöiden yhdessä vaikuttavan skitsofrenian kehittymiseen.12

Psyykkisten sairauksien asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että oireet johtuvat ongelmista siirtää ja käsitellä tietoja aivoissa. [APA Clinical Guidelines, 2019].1 Ongelmia syntyy, kun välittäjäaineiden vapautumisen kautta tapahtuva normaali viestintä aivojen hermosolujen välillä ei toimi oikein.9

Perinnöllisillä ja ympäristötekijöillä tai syntymävaiheessa saadulla aivovauriolla voi olla merkitystä1,13 Kaikkien näiden tekijöiden uskotaan lisäävän joidenkin ihmisten psykoottisten oireiden riskiä.

Oireet voivat puhjeta elämän eri tapahtumien ja tilanteiden johdosta, esimerkiksi sosiaalisen eristäytymisen ja stressin yhteydessä, erityisesti varhaisaikuisuudessa. Huumausaineet, kuten kannabis, on myös liitetty skitsofrenian ja ohimenevien psykoottisten oireiden puhkeamiseen.1

Lue vähemmän

Lue lisää