För vårdpersonal

Oireiden kuvaus

Ensimmäiset merkit skitsofreniasta ilmenevät yleensä murrosiässä tai varhaisaikuisuudessa, mutta ensioireita on havaittu myös yli 40-vuotiailla.10

Skitsofrenian riski on olemassa sekä miehillä että naisilla, mutta oireet ilmenevät miehillä usein nuoremmassa iässä to nuoremmalla iällä.11

Skitsofrenian oireet vaihtelevat henkilöstä toiseen, mutta ne luokitellaan yleensä seuraavaavasti:

 

Positiiviset oireet

(esim. hallusinaatiot, harhaluulot, ajatushäiriöt ja kiihtymys), joita terveillä ihmisillä tavallisesti ei ole ja jotka sairauden katsotaan ”lisänneen”.

Negatiiviset oireet

Voidaan pitää käyttäytymisenä, joka "puuttuu" (esim. sisäisen innon, tunnereaktion, innostuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen puute).5 Useimmilla on nämä psykologiset kyvyt, mutta henkilöt, joilla on skitsofrenia, ovat jossain määrin ”menettäneet” ne.

Tunnetilaan liittyvät oireet

Voivat vaikuttaa mielialaan, esim. masennus, ahdistus, yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset.

K
Kognitiivisiin oireisiin

liittyy keskittymis- ja muistiongelmia, esim. tarkkaavuuden puute, hidas ajatustoiminta, puutteellinen sairauden sisäistäminen (ymmärtäminen ja hyväksyminen).

Kehitys

Useimmat, joilla on skitsofrenia, kokevat elämässään useita psykoottisia episodeja (jaksoja, joiden aikana positiiviset oireet ovat ajankohtaisempia)6,8 Positiiviset oireet vaihtelevat yleensä ajan kuluessa, jolloin ne voivat taantuvien jaksojen aikana pahentua ja parempien jaksojen aikana parantua.1 

Skitsofreniaan sairastuneet voivat elää suhteellisen normaalia elämää psykoottisten episodien välillä ja vaikuttaa terveiltä ja tasapainoisilta. Negatiivisia oireita kuitenkin ilmenee usein ensimmäisen episodin jälkeen, joka voi olla pitkäaikainen ja jonka jälkeen oireet voivat pahentua.1,9 

Jatkuva tai toistuva sairausmalli on nimeltään krooninen skitsofrenia. Useimmat potilaat, joilla on skitsofrenia, tarvitsevat pitkäkestoista hoitoa, johon yleensä liittyy lääkkeiden käyttö.1,9

Lue vähemmän

Lue lisää