Akuutti apu

Akuutissa tilanteessa saat apua paikkakuntasi päivystyksestä.

Joillain paikkakunnilla se on terveyskeskuspäivystys, joillain paikkakunnilla, kuten Helsingissä, se on psykiatrian päivystys. Vakavan akuutin tilanteen ollessa kyseessä voit soittaa yleiseen hälytysnumeroon:

- Yleinen hälytysnumero - 112

Vakavassa tilanteessa voit kääntyä kaikkien päivystysten puoleen asuinpaikasta riippumatta.