För vårdpersonal

Hoitomuotoja

Skitsofrenian hoitoon kuuluu tavallisesti lääkehoito yhdistettynä erilaisiin psykoterapiamuotoihin ja muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin. 

Useimmat, joilla on skitsofrenia, tarvitsevat välttämättä lääkitystä oireiden lievittämiseksi.2,9 Lääkkeet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:

 

Päivittäinen hoito: suun kautta tabletteina tai liuoksena otettava lääke, joka on otettava joka päivä, jotta sen vaikutus säilyisi.

 

 

 

Pitkävaikutteinen lääkehoito: lääke annostellaan lihakseen joko kahden viikon välein, kerran kuukaudessa tai neljä kertaa vuodessa.

 

 

 

Puhuminen
Psykososiaalinen hoito

Lääkityksen lisäksi voit hyötyä psykoterapiasta ja psykososiaalisesta kuntoutuksesta. Oheiseen taulukkoon on koottu hoitomuotoja, joista voi olla hyötyä sinulle, jos sinulla on todettu skitsofrenia.