Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia1,9,26 (CBT) auttaa henkilöä ajattelemaan, miten hän käsittää itsensä, muut henkilöt ja ympäröivän maailman. Se tarkastelee myös, miten toiminta voi vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin. CBT voi auttaa muuttamaan henkilön ajatuksia ("kognitiivinen”) ja toimintaa ("käyttäytymis-") ja siten parantaa oloa. CBT on erilainen kuin muut hoidot, jotka koostuvat sairauteen liittyvistä ongelmista keskustelemisesta, koska siinä keskitytään juuri tässä ja nyt esiintyviin ongelmiin ja vaikeuksiin. CTB etsii tapoja edistää henkilön senhetkistä mielentilaa.

Lähdeviitteet:

1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004

9. National Institute for Clinical Excellence. National Clinical Practice Guidelines Number 82.

26. Käypä Hoito-suositus potilaalle, http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/naytaartikkeli/tunnus/khp00031